Hra s kulečníkem


Jsou různé hry, které lidé mohou hrát, aby se zabavili. Už to neplatí, že by hry mohly hrát jenom malé dÄ›ti. Tohle vůbec nepÅ™ipadá v úvahu, protože i dospÄ›lí lidé se chtÄ›jí bavit. Myslím si, že je opravdu skvÄ›lé, když lidé také si hrají, aby si odpoÄinuli od práce a nebo od vÅ¡edních starostí. Já sama vždycky stojím pÅ™i tom, abych i já se zabavila moc ráda hraji spíše takové sportovní hry, klidnÄ› i Å¡achy a nebo kuleÄník. Vzpomínám si, když jsem jednou hrála s přáteli kuleÄník, byla to opravdu veliká zábava. Myslím si, že mnoho lidí už v poslední dobÄ› vůbec nehraje kuleÄník. Ale proÄ? ProÄ nechtÄ›jí lidé hrát kuleÄník, když je opravdu zábavný? Já si myslím, že kdyby lidé pochopili, že kuleÄník je zábavný, že by tohle hráli, protože mnoho lidí mi říká, že jsou tÅ™eba stále unavení.

Hráli jste nÄ›kdy kuleÄník?

Myslím si, že právÄ› kvůli hraní kuleÄníku se nikdy neunaví. Já sama jsem byla opravdu hodnÄ› pÅ™ekvapená, když mi moje maminka Å™ekla, že i ona dříve hrála kuleÄník. A bylo to kvůli tomu, že u nich v hospodÄ› to byla jediná zábava, kterou oni mohli hrát. Podle mého názoru také neudÄ›láte chybu, když také zkusíte kuleÄník, je to opravdu skvÄ›lá hra pro dospÄ›lé. SamozÅ™ejmÄ›, že kuleÄník mohl hrát i menší dÄ›ti, akorát nevím, jak by to hrály, protože i pro mÄ› je nÄ›kdy tágo velice složité udržet a nebo s ním hrát.

A kuleÄník hraje i partner.

Také se mi jednou stalo, že jsem v hospodÄ› protrhla kuleÄníkový stůl. Ani nevíte, jak to bylo hrozné! Jaká to byla pohroma! Já jsem musela potom za Å¡est tisíc korun kupovat úplnÄ› nové plátno. Musela jsem ho kupovat celé sama, protože oni tam zrovna dva dny mÄ›li úplnÄ› nové drahé plátno, takže jsem naÅ¡tÄ›stí nemusela platit úplnÄ› celé plátno, ale platila jsem jenom nÄ›kolik procent. Uznávám, že to byla moje chyba, protože jsem se chtÄ›la vytáhnout pÅ™ed mou kamarádkou. ChtÄ›la jsem jí ukázat, jak právÄ› perfektnÄ› umím hrát kuleÄník. SamozÅ™ejmÄ›, že ho umím. Akorát jsem se jenom sekla a protrhla jsem stůl.