Krásný byt


UrÄitÄ› mnoho lidí už také pÅ™emýšlelo, kde by bydlelo, kdyby si mohli vybrat, kde by bydleli. A také urÄitÄ› pÅ™emýšlejí, jestli by bydleli v bytÄ› a nebo ve velkém domÄ› se zahradou. Abych se pÅ™iznala, tak já vždycky dávám pÅ™ednost tomu, co je takové více praktické. SamozÅ™ejmÄ›, že bydlení v bytÄ› je více praktické, protože tam máte vlastnÄ› ménÄ› starostí. Kdyby se vám tÅ™eba rozbilo nÄ›co na domÄ›, tak vás to vyjde tÅ™eba i pÄ›tkrát více, než kdybyste opravovali nÄ›co jenom na bytÄ›, jenomže zase, když to tak vezmu na druhou stranu, tak je velice praktické a pohodlné zase bydlet ve velkém domÄ› se zahradou. Když máte zahradu, tak vlastnÄ› už můžete dÄ›lat skoro vÅ¡echno.

Chci mít Äistý byt.

Když máte dům a velikou zahradu, tak si tam také můžete dát tÅ™eba bazén a nebo krásný zahradní nábytek. To není vždycky opravdu hodnÄ› lákalo, ale můj partner mi stále dokola opakoval, že je nejlepší, když budeme mít nÄ›jaký vÄ›tší byt, to prý nevadí, že nebudeme mít zahradu, protože on stále plánuje, že v budoucnu tÅ™eba za tÅ™i nebo za pÄ›t let koupí stejnÄ› nÄ›jakou chatu, kde bude veliká zahrada, abychom vždycky každé léto mohli tÅ™eba alespoň jeden mÄ›síc bydlet nÄ›kde jinde, abychom zmÄ›nili prostÅ™edí a abychom si pořádnÄ› odpoÄinuli. Můj partner je totiž hodnÄ› mÄ›stský typ. Já sice také, ale Å™ekla jsem si, že by bylo nejlepší, kdybychom také hlavnÄ› dbali na přírodu.

Máme krásný byt.

Nemám ráda, když jsem nonstop zavÅ™ená mezi ÄtyÅ™mi místnostmi, takže každý den potÅ™ebuji chodit do parku a nebo se nÄ›jak odpoÄinout a zregenerovat. Takže nakonec jsme s partnerem vybrali byt, ve kterém bydlíme, a je nám tam opravdu dobÅ™e. Jo, a Å™ekla jsem si, že jsem ráda, že jsme se takhle s partnerem dohodli, protože opravdu nevím, jak by to dopadlo, kdybychom se tÅ™eba hádali, jestli pořídíme byt anebo dům. Nakonec jsem ráda, že máme byt, protože je to opravdu ménÄ› starostí a také se to rychle uklidí.