Zábavné hry


Vzpomínám si, že jako malá holka jsem si moc hrála s přáteli. MÄ›la jsem také ráda různé deskové hry, tedy hlavnÄ› deskové hry, protože my jsme bydleli ve mÄ›stÄ›, kde nebylo moc dÄ›tí. RodiÄe nás totiž pÅ™estÄ›hovali z malé vesnice do velkého mÄ›sta, a to kvůli zamÄ›stnání a také kvůli tomu, že maminÄin bratr se pÅ™estÄ›hoval také do velikého mÄ›sta a tak, aby prý byli spolu, tak maminka jeÅ¡tÄ› se svým manželem, tedy s mým otcem, se také pÅ™estÄ›hovala do mÄ›sta, kde byl právÄ› můj strýc, maminÄin bratr. Musím uznat, že se mi to tam líbilo. A abych se tam necítila tak sama, protože jsem ani nemÄ›la žádného sourozence, tak maminka si se mnou Äasto hrála.

Dnešní děti mají technické hry.

Se mnou si samozÅ™ejmÄ› hrál také můj tatínek a potom také moje sestÅ™enice. Byla jsem ráda, že mám sestÅ™enici a bratrance. Takže také kolikrát vÅ¡ichni jsme si hráli u nás doma deskové hry, protože my jsme s rodiÄi mÄ›li opravdu veliký byt. Zatímco její bratr se svou rodinou a s dÄ›tmi mÄ›li opravdu malý mÄ›stský byteÄek, bylo to opravdu hodnÄ› malé, a tak jsem byla ráda, že mám alespoň sestÅ™enici a bratrance, kteří k nám chodí domů si hrát hry. MÄ›li jsme rádi dostihy a sázky a obÄas jsme také hráli ÄlovÄ›Äe, nezlob se. A dámu. Ale Å™eknu vám, že koňské dostihy a sázky byly opravdu mou nejlepší hrou.

Také karty jsme hráli velice Äasto.

To jsme hráli opravdu vždycky, tÅ™eba celé odpoledne, když jsme nebyli ve Å¡kole anebo na brigádÄ›. Já jsem si totiž potom také naÅ¡la brigádu a mÄ›la jsem brigádu v hraÄkářství. To byl vždycky můj sen. A i když mi v té dobÄ› bylo sedmnáct let, tak jsem stále milovala hraÄky. Doma mám nÄ›kolik plyÅ¡ových hraÄek a také dokonce retro panenky, které sbírám. Rozhodla jsem se, že tyto panenky, které mi je Å¡koda a líto vyhodit, že je budu sbírat. Mám je také obleÄené v malinkých dÄ›tských Å¡atiÄkách a musím uznat, že jsem za tohle ráda, protože mi vždycky pÅ™ipomínají mé dÄ›tství a dÄ›tské hry.