Důležitá informace pro vedení škol a školských zařízení


Policové regályjsou skvÄ›lá zařízení nejen pro ukládání archivních materiálů, Å¡anonů a různých dokumentů na úřadech a v kancelářích. Velmi prospěšnými se mohou stát i ve Å¡kolách a Å¡kolských zařízeních. PÅ™estože totiž každá nastupující vládní garnitura slibuje, že bude stále ménÄ› papírování a byrokracie, opak je pravdou. NÄ›které dokumenty, dokonce i ty které vytvoří sami žáci – například laboratorní práce, výtvarné práce, písemné práce (provÄ›rky) – je tÅ™eba archivovat minimálnÄ› sedm let. Tak to stanoví vyhláška a její dodržování bedlivÄ› hlídá a kontroluje ÄŒeská Å¡kolní inspekce. A to už nemluvím o stozích starých žákovských knížek a třídní knih.

ArchivaÄní regály vám usnadní vaÅ¡i práci

Náš e-shop vám nabízí nÄ›kolik variant archivaÄních regálů dostateÄné hloubky polic a dostateÄnou nosností, které jsou vhodné pro ukládání dokumentů. Můžete volit mezi variantou v pozinkované povrchové úpravÄ›, nebo zvolit barevné lakované provedení v námi nabízených odstínech. Podrobnosti a informace o dalších možnostech najdete na naÅ¡ich webových stránkách.