Skvělé sebepoznání


Snad každý z nás proÅ¡el dÄ›tským táborem. Takový dÄ›tský tábor nabízí mnoho dobrodružství. Letní tábory jsou specifikum pro dÄ›ti, které se nebojí žádného dobrodružství bez rodiÄů. Pokud i Vy jste v dÄ›tství rádi jezdili od rodiÄů za dobrodružstvím, tak urÄitÄ› budou i VaÅ¡e dÄ›ti. Náš tábor nabízí mnoho volnoÄasových aktivit, které slouží k tomu, aby se dÄ›ti co nejlépe poznaly, rozvíjeli a hlavnÄ› prohlubovali své znalosti. To vÅ¡e a mnohem víc najdou dÄ›ti u nás. Náš vychovatelský tým se skládá z vyÅ¡kolených odborníků, kteří vÄ›dí jak k dÄ›tem pÅ™istupovat. Snažíme se o to, aby se dÄ›tem u nás co nejvíce líbilo a aby se za rok zase vrátily. Máme rádi spokojené a Å¡Å¥astné dÄ›ti. UrÄitÄ› Vás zajímá také cenová stránka. Můžete být v klidu, letní dobrodružství VaÅ¡eho dítÄ›te nezatíží nijak extrémnÄ› VaÅ¡i peněženku Äi rodinný rozpoÄet. Pobyt na naÅ¡em táboÅ™e je pro dÄ›ti od 7 let do 16 let. DÄ›ti jsou rozdÄ›leny podle jejich možností a vÄ›ku do jednotlivých oddílů. V každém oddílu mají odborníka. DÄ›tem je po celou dobu jejich pobytu k dispozici také zdravotník, který dohlíží na zdraví dÄ›tí. Vyberte si nás pro VaÅ¡e dítÄ›, nebudete litovat!